Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Επικοινωνήστε μαζί μας Επιδοτούμενες εργασίες:
- Θερμομόνωση
- Αλλαγή Κουφωμάτων
- Αλλαγή Λέβητα Καυστήρα
- Τοποθέτηση Ηλιακού Συλλέκτη
- Τοποθέτηση Συστημάτων Σκίασης
Εξοικονομώ Μάθετε περισσότερα Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Αυτονομώ Εξοικονομώ - Αυτονομω Εξοικονομώ
Αυτονομώ
κτηματολόγιο Υποβολή Δηλώσεων
στο
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Σε Ο.Τ.Α. των νομών ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΕΝΤΟΠΙΖΟΥΜΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΜΕ τα απαραίτητα δικαιολογητικά τη δήλωση ιδιοκτησίας το ακίνητό σας Μάθετε περισσότερα Δηλώσεις Κτηματολογίου ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Τεχνογνωσία, Τεχνογνωσία
Εμπειρία
Αξιοπιστία
Το γραφείο διαθέτει την τεχνογνωσία, την εμπειρία και τον εξοπλισμό ώστε να αναλάβει οποιαδήποτε εργασία με πολύ μεγάλη ταχύτητα και αξιοπιστία Επικοινωνήστε μαζί μας Εμπειρία, Αξιοπιστία
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ηλεκτρονική
Ταυτότητα
Κτιρίου
Ενεργοποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2021 η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (ΗΤΚ), η λειτουργία της οποίας ωστόσο τον πρώτο μήνα θα είναι σε προαιρετική βάση, παράλληλα με την ισχύουσα διαδικασία ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα για τους μηχανικούς και να αποφευχθεί η παύση δικαιοπραξιών Μάθετε περισσότερα
Go to Top